Skip to main content

Bishop Barbarito's Christmas Message

Featured School News

At Christmas we celebrate that God became small for us so that we might realize that it is in our smallness we find Him. In the newborn infant at Bethlehem, God raises us to Himself so that His glory is our glory. In our smallness, the smallness of God, may we join with our families and one another in experiencing the joy of that first Christmas each day of our lives. 

A Blessed Christmas to all!

Bishop Gerald M. Barbarito

 

Nan Tan Nwèl la nap selebre Bondye ki fè-l tou piti pou nou konsa na ka konprann ke se lè nou menm tou nou fè-n piti nap ka rankontre Li. Nan ti Pitit sa ki fèk fèt nan Bètleyèm nan, Bondye leve nou anlè e Li pran nou pou Li nèt, yon fason pou glwa Li kapab eklate nan nou. Ak kè nou tou senp, nan Bondye ki fèl tou piti pou nou-an, se pou fanmy nou yo viv nan renmen youn ak lòt dekwa pou bèl eksperyans kè kontan premye fèt Nwèl la kontinye chak jou nan lavi nou.

Bòn fèt Nwèl.

Monseyè Gerald M. Barbarito

 

En Navidad celebramos que Dios se hizo pequeño por nosotros para que nos demos cuenta de que en nuestra pequeñez es donde lo encontramos. En el recién nacido de Belén, Dios nos resucita, a sí mismo para que su gloria sea nuestra gloria. En nuestra pequeñez, en la pequeñez de Dios, podamos unirnos con nuestras familias y juntos experimentemos la alegría de esa primera Navidad cada día de nuestra vida.

¡Una Bendecida Navidad para todos!

Obispo Gerald M. Barbarito

Close